Good morning Friday

10:23:20 den 2017-02-24

 
 

Hello darlings!
This week, everything has been much better than last week. I have focused on my studies and have taken care of myself. I have this week a lot more energy and more structured thoughts. I have some more reading left but after that I will start sketching on my work in health education. Now, however, I'm going to sit down and eat some breakfast, today I made porridge topped with apples, coconut and cinnamon. Porridge has become my standard breakfast the last two weeks, which is very good because it is both a nutritious, filling and  a cheap breakfast. I usually eat yogurt for breakfast but soyghurt is soo expensive so I try to cut down on it a bit.

------------------------------------------------------------------------------------
Hejsan sötnosar!
Denna vecka har allt varit mycket bättre än förra. Jag har fokuserat på mina studier och har tagit hand om mig själv. Jag har denna vecka mycket mer energi och mer strukturerade tankar. Så denna vecka som har varit har fokuset helt legat på studierna vilket har kännts skönt. Jag har lite mer läsning kvar sedan ska jag börja skissa på mitt arbete inom hälsopedagogiken. Nu ska jag däremot sätta mig och äta lite frukost, idag blir det gröt toppad med äpplen, kokos och kanel. Gröt har blivit min standard frukost de senaste två veckorna vilket är väldigt bra eftersom det både är en nyttig, mättande och billig frukost. Jag brukar ju annars äta yoghurt till frukost men soyghurt är svindyrt så jag försöker dra ner på det lite. 
 
XO

A lot on my mind

11:49:13 den 2017-02-16

 
Hello darlings!
 
Recently it has been really intense for me and it will continue to be a lot well into March. I know I overthink things very much but it is quite a lot going on in my life anyway. Only that I study at 150% while I worked 2-3 days a week has made me very stressed. So now the coming weeks, I will not book in any more jobs, and only focus on studying so I can pass my classes. I do not really understand how I thought that it would work to work as much as I do and be studying at the same time ... Sometimes I really take on to much.
Anyway right now I sit and study a bit before I need to head off to work. I think I will take a walk a part of the way to work, because I will not have time to workout before work today.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
/SWE/
 
Den senaste tiden har verkligen varit intensiv för mig och det kommer fortsätta vara mycket en bit in i Mars. Jag vet att jag förstorar saker väldigt mycket genom att övertänka men det är ganska mycket som händer i mitt liv i alla fall. Bara det här med att jag pluggar på 150% samtidigt som jag jobbat 2-3 dagar i veckan har gjort mig väldigt stressad. Så nu de kommande veckorna kommer jag inte boka in mer jobb utan endast satsa på att plugga så jag klarar mina kurser. Jag förstår inte riktigt hur jag tänkte när jag trodde att det skulle funka att jobba så mycket som jag gör och plugga så mycket samtidigt... Ibland tar jag verkligen på mig för mycket. Just nu sitter jag i alla fall och pluggar lite innan jag ska dra iväg till jobbet. Jag tänkte att jag ska ta en promenad en bit av vägen till jobbet eftersom jag inte kommer hinna med att träna innan jobbet idag. 
 
XO